PANİK BOZUKLUK VE EMDR TERAPİSİPanik bozukluk yineleyici, beklenmedik panik atakları ile giden, oluşabilecek yeni panik atakları korkusu ile işlevsellikte kayıplara neden olan bir anksiyete bozukluğudur (DSM-IV-TR). Panik atak ise; aniden başlayıp hızla yükselerek, ortalama 10 dakika sürdükten sonra yavaşça ortadan kalkar. Bazen daha uzun ya da daha kısa sürebilir. Bu sırada kişi kalp krizi geçireceği, felç olacağı, çıldıracağı ya da öleceği korkusu yaşar. Travmatik anılar çok yoğun sıkıntı ile gerçekleştiği için beynin sözelleştirme alanı yerine, belleğin örtük olduğu yani his, duygu ve bedensel duyum şeklinde korku-kaygı merkezinde depolanır.
Burada tam olarak kodlanamadan, sağlamlaştırılamadan ve geri çağırmanın gerçekleştirilmesinin zor olduğu parçalı hatırlanan hatta bastırılan anılar olarak yerini alır. Belirli çevresel özellikler yani kaçınma durumları ile travmatik yaşantılar bağ kurup eşleşerek yeniden kaygı, korku oluştururlar. Ve bu döngü devam eder .. Araştırma sonuçları göstermiştir ki panik bozukluk ile çocukların 17 yaşından önce yaşadıkları ebeveyn ayrılmaları ve ölümleri arasında kuvvetli bir bağ vardır.Erken yaşta anneden ayrılmanın babadan ayrılmaya oranla daha fazla panik bozukluğa yol açabileceği düşünülmektedir.
Panik ataklar ya da daha geniş ifade ile Panik Bozuluk hastalığı Emdr Terapisi ile çoğu zaman kalıcı tedavi etkisi göstermektedir. Ayrıntılı bilgi için ☎️ 05306627856. #emdrterapisi #emdr #emdrtherapist #emdrtedavisi #emdrterapisti #emdrterapistieniseozic #emdrsamsun #samsunemdr #samsunpsikolog #psikolog #psikologsamsun #psikoloji #panikatak #panikataktedavisi #panikatakhastalığı #panic #panicattacks #panicdisorder