RUHSAL SORUNLARDA EMDR TERAPİSİ BAŞARI ORANI NEDİR ?


EMDR’nin TSSB’de(Travma sonrası stres bozukluğu) etkililiği kanıtlanmış psikodinamik, bilişsel, davranışsal ve danışan merkezli yaklaşımlar gibi çok iyi bilinen farklı yaklaşımların öğelerini bir araya getiren psikolojik bir tedavi yöntemidir. 

Çocuk ve yetişkin olmak üzere her yaş grubunda alanında uzman kişiler tarafından uygulanmaktadır.

EMDR’nin Etkinliği Kanıtlandı mı?
Sayıları 20’nin üstünde kontrollü araştırma sonucunda EMDR’nin danışanların çoğunluğunun travma sonrası stres semptomlarını etkili bir biçimde azalttığı veya yok ettiği, genellikle psikolojik sorunları ile bağlantılı olan semptomlarda da (endişe gibi) azalma sağladığı görülmüştür. EMDR birçok uluslararası sağlık ve devlet kurumu tarafından da etkili bulunmaktadır. Bunlardan bazıları:
* Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO, World Health Organization)
* Amerikan Psikiyatri Birliği (American Psychiatric Association) olarak iletilebilir. .
.
.
Bir bilimsel araştırma örneğine bakacak olursak Majör depresyon hastalarında travmatik yaşantılar sonrası EMDR uygulamasının tedaviyi güçlendirici etkileri üzerine çalışılmıştır. Depresyon hastalarının yaklaşık yarısının ilk tedaviye yanıtı yetersiz olmakla birlikte hastaların %20’si herhangi bir ilaçtan fayda görmemektedir. depresyon tanısıyla ilaç tedavisi alan hastaların göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR) müdahalesi ile şikayetlerinde değişim gözlenmiştir