Online Terapi


ONLİNE TERAPİ İÇİN NASIL ULAŞABİLİRİZ ?

 İhtiyacınız olması durumunda; hayata geçirdiğimiz görüntülü görüşme hizmeti sayesinde sizlere online ortamda hizmet sunmaya devam edeceğiz.

Detaylı bilgi ve randevu için 444 4 548 veya 
05306627856 nolu hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.


ONLİNE TERAPİ NEDİR, NASIL UYGULANIR?

Psikoterapi ilişkisinin başlangıcından itibaren telefon, e-posta, bilgisayar ortamında karşılıklı görüşme (‘chat’) , videokonferans vb. ortamlar kullanılarak uygulanır. Bu ortamlarda uygulanan terapi biçimine verilen isimdir.

ONLİNE TERAPİNİN İYİLEŞTİRİCİ YÖNÜ KANITLANDI MI?

Yapılan bir çok bilimsel araştırma sonucuna göre online terapinin faydalı ve bilimsel bir yöntem olduğu kanıtlandı. 
Hastaların psikolojik durumlarını tespit etmek amacıyla online terapiye başlanmadan önce uygulanan psikolojik değerlendirme test sonuçları ile online terapilerden sonraki uygulanan psikolojik değerlendirme test sonuçları karşılaştırıldı. ÖLçek sonuçlarına göre online terapi alan kişilerin sorunlarında azalma ve yaşam kalitelerinde önemli oranda düzelme tespit edildi.Çalışma sonucunda online terapinin psikiyatri alanında yeni bir yaklaşım olduğu ve ileriki yıllarda online terapi uygulamasının daha da yaygınlaşacağı beliritildi. Yine araştırmanın sonuç ve tartışma bölümünde online terapinin bazı avantajlarından söz edilerek psikolojik destek hizmetine ulaşılabilirlik açısından daha kolay olması, şehir veya ülke farkı olmaksızın uygulanabilirliği, zaman ve ekonomik açıdan daha verimli olduğu gibi tespitlerde bulunuldu.
(Bozkurt, İ. (2013). Psikolojik yardım uygulamalarında yeni trend: Online terapiler. International Journal of Human Sciences,10(2), 130-146).


TERAPİSTİNİZ İLE KURULAN GÜVEN İLİŞKİNİZ ÖNEMLİ

    Bir çok terapi ekolünde iyileştiren faktörün yarısı bilgi beceri ve deneyim iken; iyileşmenin diğer yarısını oluşturan önemli faktör terapistinizle olan güven bağınız ve iletişimin güçlülüğüdür. .
.
.
Dolayısıyla güvendiğiniz bir terapist ile Online terapide dahi iyileşmeyi %50 sağlama şansına sahipsiniz. Diğer %50 terapistinizin deneyimi ve Bilgi birikimi ile ilgilidir. .
.
.
Bazen ise iyileşmenin önünde çok farklı engeller olur ki benzer engeller terapi odası İçin de geçerlidir. Online terapi, özellikle Pandemi gibi zor dönemlerde ya da ulaşım gibi sıkıntıların olduğu zamanlarda tercih edilebilecek bir yöntemdir


ONLİNE TERAPİ YÖNTEMİNİN ETİK YÖNETMELİĞİ VAR MI?

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ ETİK YÖNETMELİĞİ*
7.4 Geleneksel Olmayan Psikoterapi Ortamları
Psikoterapi ilişkisinin başlangıcından itibaren telefon, e-posta, bilgisayar ortamında karşılıklı görüşme (‘chat’) , videokonferans vb. ortamların kullanıldığı durumlardır. Yüzyüze yapılan terapide ortaya çıkması beklenmeyen riskleri içinde barındırdıkları için; bu ortamların geleneksel terapi yöntemlerine seçenek olup olmadıkları (örneğin: sözel olmayan ipuçlarının kaybı ile yanlış anlamalara yol açılması, duygusal derinlikle ilgili sorunlar, bu ortamın danışanın en yüksek yararına hizmet etmiyor olması, vb.) dünyada tartışılmakla birlikte, eğer bu ortamlarda psikolojik hizmet veriliyor ise, bu yönetmelikte konulan tüm etik kurallara uyulması esastır. Geleneksel olmayan psikoterapi ortamları doğaları gereği etik kurallardan herhangi birine uymamayı ya da uyamamayı zorunlu kılıyorsa psikoterapi hizmetinin bu ortamlarda verilmesinden kaçınılması gerekir.
7.4.1 Geleneksel Olmayan Psikoterapi Ortamlarında Danışanın Bilgilendirilmesi
Eğer psikoterapi ya da danışmanlık bu ortamlarda uygulanacaksa; danışan (a) süreç, (b) terapist, (c) hizmetlerin yararları ve olası riskleri, (d) riskleri ortadan kaldırmak için alınabilecek önlemler ve (e) bu hizmetler dışındaki olası diğer yöntemler konusunda bilgilendirilmelidir.
7.4.2 Geleneksel Olmayan Psikoterapi Ortamlarında Dikkate Alınması Gereken Etmenler
Psikolog, geleneksel olmayan psikoterapi ortamlarında da yüzyüze hizmet verdiği durumlarda izlediği ilke ve kuralları dikkate almalıdır. Vereceği hizmetin özelliklerini, hizmet sunma yöntemlerini ve gizlilikle ilgili öngörülmesi gereken durumları incelemeli ve uygun etik ilke ve kuralları izlemelidir. .